Ursvikbuktens båtforening er en bryggeforening for medlemmer av Ursvik Vel og Hellvikskog vel.

Ursvikbukten ligger på Nesoddens østside mellom Oksval og Hellvik, innenfor Hellviktangen.

  1. Flytebrygga er privat eiendom, og er åpen for medlemmer av Hellvikskog og Ursvik vel.
  2. Flytebrygga er et havneanlegg, og ikke et badeanlegg – all bading skjer på eget ansvar.
  3. Det er IKKE TILLATT å bruke andres båter i havnen til klatring og stuping. 
  4. Utriggerne mellom båtene skal IKKE brukes som badehuske, - det kan oppstå store skader på både båter og bryggeanlegget.
  5. Husk du er selv ansvarlig for den skade som oppstår på båter og anlegget.
  6. Uvedkommende kan bortvises fra anlegget. Det samme gjelder ved overtredelse av Havnereglement og regler for ferdsel på Flyteanlegget.

Referat fra GENERALFORSAMLING 2014

 Ordinær generalforsamling i Ursvikbuktens Båtforening ble avholdt:

 Tirsdag 29. april 2013 kl. 19.30 i NIF-huset på Berger stadion

Les mer: Referat fra generalforsamling 2014

REFERAT

Generalforsamling i Ursvikbuktens Båtforening

Onsdag 10.april 2013 kl 1930

 

Les mer: Referat Generalforsamlingen 2013